ROM’s

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) werden ooit, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, opgericht om de economische achterstand van een regio op te lossen. Inmiddels is die focus verschoven naar het versterken van de regionale economie in het algemeen. Wij laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid. Ook ondersteunen de ROM’s ondernemers in tijden van crisis zoals nu bij de gevolgen van de corona-crisis.

Wij zetten ons in om op maatschappelijke thema’s zoals bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering voor en met het innovatieve MKB impact te maken.

De BOM is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te laten groeien. De BOM stelt kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten beschikbaar aan Brabantse bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken. 

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Wij financieren vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteren buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. 

De regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg, LIOF, is er voor elke Limburgse MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag, én voor ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. We helpen ondernemers, groot en klein, met innoveren, samenwerken en investeren. Wie iets wil bereiken, krijgt van LIOF kennis, een diepgeworteld netwerk en kapitaal.

De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-Nederland. En daar kunt u, als ondernemer, goed gebruik van maken. U kunt in alle fasen van uw bedrijf een beroep op ons doen. Vanaf de start totdat uw organisatie zo goed als volgroeid is. En zelfs nog verder: tot opvolging of overname.

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Gelderland en Overijssel versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers sneller innoveren, investeren en internationaliseren.

Horizon is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Wij ondersteunen Flevolandse ondernemers die willen groeien. Of je als ondernemer persoonlijk wil groeien, op zoek bent naar een financiering, hulp nodig hebt bij het zetten van de volgende groeistap of wanneer je internationale ambitie hebt. Samen verleggen wij grenzen.

Impuls Zeeland biedt een snelle ingang naar alles wat ondernemers in Zeeland verder brengt, zoals marktinformatie, bedrijfskundige support en de juiste contacten. Vind via Impuls Zeeland een samenwerkingspartner, financier of vestigingslocatie. Voortdurend zijn we op de uitkijk naar business kansen en speciaal naar uitgelezen mogelijkheden in Zeeland voor innovatief en duurzaam ondernemen.

Met de komst van de ROM naar de regio Utrecht ontstaat er meer slagkracht om de toekomstige economie vorm te geven. Een economie waarin duurzaamheid, digitalisering en gezondheid centraal staan. ROM Utrecht ondersteunt ondernemers met geld, advies en ondersteunt bij internationale groeiambities.

Ontbrekende elementen in het ecosysteem vullen we aan met een beschikbaar fondskapitaal van circa 160 miljoen euro. We creëren een thuisbasis voor de uitvoering van Rijksregelingen en helpen ondernemers door het uitvoeren van business development in de regio, door middel van samenwerking binnen het ecosysteem. Ook trekken we (herstel)middelen van de EU, het Rijk en Invest-NL aan.


Commissarissen die zijn benoemd op voordracht van de NOM, spelen een belangrijke rol in het realiseren van de doelstellingen van de onderneming en de NOM als aandeelhouder. Dit platform kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdieping en uitwisseling van kennis